rotten horses

ea îmi zâmbi cu toţi pistruii
de pe toate feţele ei

în temniţa castelului ea ţinea cai mumificaţi

la întrebarea preotului
ea răspunse analog
copii aruncaţi în foc
dor